Välkommen till oss

SIRIUS-D är resultatet av 15 års forskning av Professor Dimitar Ganchev Dimitrov, Bulgarien. Professor Dimitrov är hedrad med många bulgariska och internationella utmärkelser och hedersbetygelser. Han har över 250 upphovsrättscertifikat, är författare till över 240 vetenskapliga publikationer och har 15 patent. De senaste 6 åren har resultaten av användandet av produkten och hur den fungerar analyserats, liksom konsumenternas rekommendationer och önskningar. Resultatet av detta arbete är de nya SIRIUS-D tillskotten.

CREATOR OF SIRIUS-D PRODUCTS

PROF. DIMITAR GANCHEV DIMITROV

Sirius-D-sortimentet innehåller aminosyror, oligopeptider och mukopolysackarider. Produkterna är avsedda för oralt intag. När de når magen bryts de ner i de ingående monomererna som är byggstenarna hos de enskilda polymermolekylerna, förutom monomerer av aminosyror, vilka förblir oförändrade. De lågmolekylära föreningarna, som utgör polymererna i Sirius-D, passerar sedan genom tunntarmväggens membran och släpps ut i blodflödet. Från och med nu finns de till förfogande för immunsystemet, som använder dem som de är avsedda att användas.

Även om Sirius-D är praktiskt taget ren mat är det en speciell, unik, och den mest välgörande av vår hälsomat. Det är anledningen till att professor Dimitrov beskriver det som: ”Den Fjärde Typen av Mat, till vilken, oavsett hur hälsosam, balanserad och varierad vår dagliga kost är, vi inte har och vi inte kan få tillgång till. Komponenterna i Sirius-D är inte tillgängliga i vad vi äter, även om vårt dagliga intag av proteiner, kolhydrater och lipider är rikt nog, och oavsett om vi varje dag får alla vitaminer och mineraler vi behöver”.